KKTC'nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı e-imza KIBRIS oldu

  09.09.2016

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Elektronik İmza ile tanışıyor

Denizler Bilişim Hizmetleri & MOSO Technologies şirketlerinin ortak girişimi olan "e-imza KIBRIS", Kıbrıs’ın ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı oldu.

“Elektronik İmza”, elektronik dokümanları imzalamak için kullanılan ve ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olan elektronik veriyi ifade eder. Elektronik İmza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler. Elektronik İmza, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) tarafından sunulmaktadır.

e-imza KIBRIS, Zaman Damgası Hizmet Sağlayıcısı olarak, elektronik ortamda yapılan işlemlerin kayıt altına alınması; elektronik verilerin üretildiği ve değiştirildiği zamanın tespit edilmesini sağlamakta; özelinde de yenilikçi servisler sunmaktadır. Böylece bilgisayar ortamında yer alan ve elektronik olarak atılan zaman damgası ile işlemin yapıldığı andan itibaren hiçbir değişiklik yapılmadığı yasal olarak kanıtlanabilmektedir.

Denizler Bilişim Hizmetleri Genel Müdürü Lisani DENİZ, Elektronik İmza’nın dijital yaşama geçişte kilit rol oynağıdını söyledi. “Dünyada Elektronik imza, son dönemde e-devlet ve elektronik güvenlik alanında en önemli uygulamalardan biri” diyen Deniz, Elektronik İmza’nın gerek kamu sektörü, gerekse özel sektörde elektronik yaşama geçişte anahtar bir rol üstlenmeye devam ettiiğine dikkat çekti. Deniz, şöyle konuştu: “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan aldığı yetkiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk elektronik imza hizmeti veren kurum olan e-imza KIBRIS, yetkilendirildiği 9 Eylül 2016 tarihinden itibaren, müşterilerine 2016 yıl sonuna kader e-imza ürün ve hizmetlerinde yüzde 15 indirimli sahip olma imkanı sunacak. Elektronik imza başvurularını www.e-imzakibris.com adresinden online yapıp satın alabilecekler.Elektronik İmza; e-devlet, e-şirket ve e-vatandaş gibi tanımların altında yatan mantığın olmazsa olmazı. e-imza KIBRIS bu konuda üstlendiği misyon uyarınca Elektronik İmza’nın yaygınlaşması için önemli bir çalışma başlattı. Elektronik İmza’nın yaygınlaşması devletin vatandaşlara, şirketlerin de müşteri ve çalışanlarına daha iyi hizmet veriyor olması anlamına geliyor.’’

MOSO Technologies Genel Müdürü Cüneyt ÇERKEZ de, e-imza KIBRIS’ın “yerinde kimlik tespiti ve kurulum” hizmetiyle müşterilerine büyük kolaylık sağladığına dikkat çekti. ÇERKEZ, sağladıkları hizmeti şöyle anlattı: ‘’Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) olan ‘’e-imza KIBRIS’’olarak biz de iş yoğunluğu nedeniyle elektronik imza sahibi olma fırsatı bulamayanlara tüm Kuzey Kıbrıs’ta ‘yerinde kimlik tespiti’ ve ‘yerinde kurulum’ hizmetleri sunarak büyük kolaylık sağlıyoruz. 93/2007 Sayılı Elektronik İmza Yasası, Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı kurumlar için “yüz yüze kimlik tespiti”ni zorunlu tutuyor. Bu durum, özellikle de yoğun bir iş temposuyla çalışan kişiler için sıkıntı yaratabiliyor. Yerinde kimlik tespiti uygulamamız, başvuruda bulunan kişilerin telefon ile aranması, ortak bir randevu zamanının belirlenmesi ve başvuru sahiplerinin belirlediği adreslere gidilerek kimlik tespiti yapılması süreçlerini ve telefonla teknik destek hizmetini kapsıyor. ‘Yerinde kurulum’ hizmeti ise, elektronik imzaların kullanılabilmesi için elektronik sertifikaların içinde bulunduğu akıllı çubukların (e-token) bilgisayarlara kurulması, tanıtılması ve gerekli ayarlarının yapılmasını içeriyor’’. ÇERKEZ, sağladıkları hizmet kolaylıklarına ilişkin bilgi verirken yenilikçi gelişmenin önemine de vurgu yaptı: “e-imza KIBRIS olarak inovasyonu, ‘doğru’ iş yapmanın en önemli özelliklerinden biri olarak görüyoruz. Bizim için inovasyon, yaptığı iş konusunda sürekli olarak kafa yormak, iyileştirmek ve işin genel içerik ve yararlarının ötesinde toplum için ‘faydaya dönüşebilecek’ yeni içerik ve özelliklerle yeni projeleri hayata geçirmektir. e-imza KIBRIS’ı benzer işi yapan diğer kurumlardan ayıran en önemli özellik, bir ‘beceri merkezi’ olması ve içinde yeni fikirler barındıran birçok uygulamada öncü rolünü üstlenmesidir.”

e-imza KIBRIS’la kamuda e-devlet uygulamaları, online dava açma, adres değişikliği bildirimleri vb; özel sektörde ise banka talimatları, bayi ağı iletişiminde sipariş süreci, çalışan hizmet sözleşmeleri vb ıslak imza gerektiren tüm işlemlerde kullanılabilecektir. Dünyadaki örneklerine baktığımız zaman, e-imza kullanmaya başlayan bireylerin ayda 5 günün üzerinde zaman kazandığına da dikkat çeken ÇERKEZ şöyle konuştu: “Düşük kağıt tüketimi ülkeler için önemli bir gelişmişlik, şirketler içinse önemli bir kurumsallaşma simgesi… Elektronik İmza zaman ve maliyet konularında sağladığı faydaların yanı sıra kağıt, kartuş ve tonerlerden yapılan tasarruflarla çevreye de büyük katkılar sağlıyor. Bir insanın yıllık ortalama oksijen ihtiyacını karşılamak için 7-8 ağaç gerekiyor. e-imza KIBRIS olarak şirketlerin e-imzalı projeler üretmesine destek olmayı ve bireylerin e-imza edinmesini sağlayarak kurtaracağımız ağaçlalar sayesinde birçok insanın oksijen hakkını elinden almamış olacağız. Tüm birey ve kurumları bu duyarlılığın bir parçası olmaya davet ediyoruz. Nüfus artışı ve ekonomideki büyümenin, doğal kaynakların üzerindeki baskıyı artırarak çevrenin doğal yapısını bozmaya yönelik tehdit oluşturduğunu belirten ÇERKEZ, “Diğer yandan yaşanan hızlı teknolojik dönüşüm ve eskiden kağıt üzerinde yapılan işlemlerin elektronik ortama taşınması doğa üzerindeki bu tahribatı azaltmak için bize ciddi bir fırsat sunuyor” dedi.

Lisani Deniz, e-imza ile Fikri Mülkiyet haklarının artık sanal dünyada korunabileceğine dikkat çekti. DENİZ, bilgisayar ortamındaki verilerinizin elektronik olarak damgalandığı zamanı ve o tarihten itibaren üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadığını gösteren, herhangi bir uyuşmazlıkta delil olarak gösterilebilecek bir sayısal zaman damgası uygulamasının müjdesini de verdi.

‘’Bilgi çağında inovasyon her geçen gün hız kazanırken, bilginin yayılma hızı da artıyor. Bu durum fikri mülkiyetin korunmasını da zorlaştırmaya devam ediyor. Günümüzde geleneksel yöntemler dijital ortamda hazırlanan fikirleri korumak için yetersiz kalıyor .Bilişim ve ürün geliştirme alanında dijital ortamda çok daha fazla fikrin üretildiği, müzik ve kitap gibi içeriklerin djitalleştiği böyle bir dönemde bu durum gelişmenin önünde bir engel teşkil ediyor. e-imza KIBRIS ekibinin üzerinde çalıştığı yeni bir uygulama ile fikir ve sanat eserleri sahiplerine güvence sunulacak. Fikri Mülkiyet içeren belgelerin dijital ortamda hızlı ve güvenli bir şekilde zaman damgasıyla tasdikleyecek uygulama, Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen bilgi ve sanat üreticilerini koruma altına alacaktır. Yazarlar, müzisyenler, tasarımcılar, audiovisual tasarım yapanlar, kurumlar, bilim adamlar, araştırmacılar, doktorlar, sağlık kuruluşları, öğrenciler, iş fikri sahipleri, icat sahipleri, fikir üretenler vb. çalışmaları fikri ve sınaî mülkiyet kapsamında sayılabilecek kişiler ile ticari sırlarına ilişkin zaman bilgisi elde etmek isteyen herkes bu uygulamadan faydalanabilecektir’’

Cüneyt ÇERKEZ de Mobil İmza müjdesi Verdi. ‘’Elektronik ortamda veya internet üzerinde imza atmamızı sağlayan bir teknoloji olan e-imza uygulamasının cep telefonlarına taşınmasıyla ortaya çıkan mobil imza, kullanıcılarının hayatını büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Normal süreçler içinde fiziksel olarak bir yere giderek ve ıslak imzamızı atarak yapılan birçok işlem, mobil imza sayesinde artık cep telefonu üzerinden yapılabiliyor. Dünyadaki kullanım örneklerine baktığımız zaman, özellikle bireysel bankacılık uygulamasında mobil imzanın çok büyük bir ağırlığı olduğu gözlemleniyor. e-imza KIBRIS, Kuzey Kıbrıs’ta mobil imza hizmetini sunabilmek için de yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Kurumsal alanda iş akışının düzenlenmesi, azalan yönetim ve iletişim giderleri, artan ticaret hacmi ve sosyal paydaşlar arasında kurulacak güven ağı gibi faydalar sağlayan mobil imza, bireylere de, zaman ve para tasarrufu imkânı tanımaktadır’’.

DENİZ, vatandaşlara daha hızlı ve iyi hizmet götürmenin en önemli adımlarından birinin devlet hizmetlerinin elektronik ortama taşınması olduğunu söyledi.

“e-devlet sayesinde zaman ve mekân bağımlılığı ortadan kaldırılacak, vatandaşlar da istedikleri zaman istedikleri yerden söz konusu hizmetlere ulaşabilecekler. Ayrıca devlet de gerek maliyetlerinde gerekse iş süreçlerinde son derece önemli iyileştirmeler sağlayabilecek. e-devlet uygulamasının önemli bir aşaması da hizmetlerin, vatandaşlara, bugün bilgisayarlardan çok daha yaygın bir kullanıma sahip olan mobil cihazlar üzerinden ulaştırılması yani m-devlet uygulamasıdır. Bu kapsamda sunulacak hizmetlerin en önemli unsurlarından biri de ıslak imzayı elektronik ortama taşıyan e-imza ve cep telefonlarına taşıyan mobil imzadır. e-imza KIBRIS olarak, e-devlet ve m-devlet hizmetlerinin elektronik ve mobil imzanın yaygınlaşmasına paralel olarak gelişeceğini düşünüyoruz. Bu amaç doğrultusunda yine bir ilk’i gerçekleştirmek için mobil imza uygulamasını hayata geçirmişmek için yoğun çalışmalara da devam ediyoruz. Devlet hizmetlerinin gerçek anlamda elektronik ve mobil ortama aktarılmasıyla vatandaş olarak daha iyi hizmet alabileceğimize inanıyoruz.”

ÇERKEZ, Elektronik İmza’nın kimlik doğrulamada en güvenilir yol olduğunun altını çizdi. Elektronik imzanın bankacılık işlemlerinden elektronik oy kullanımına kadar pek çok alanda yaşanabilecek her türlü hileyi ortadan kaldıracak tek sistem olduğunu ifade eden ÇERKEZ, “Elektronik İmza ile vatandaş olarak evimizden oy verebileceğimiz gibi her türlü şaibe de ortadan kalkacaktır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Güney Kore, Japonya ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde nüfusun çoğunluğu Elektronik İmza kullanıyor” dedi. 

e-imza KIBRIS

Denizler Bilişim Hizmetleri & MOSO Technologies şirketlerinin ortak girişimi olan "e-imza KIBRIS", KKTC’de bilgi toplumuna giden yolda gerekli olan bilgi güvenliği alt yapısının tesisinde önemli bir kilometre taşı olmak amacıyla oluşturulan Elektronik İmza Ürün ve Hizmetlerinin kurumsal markasıdır.

e-imza KIBRIS, bireylere ve kurumlara bilgi güvenliği ve elektronik imza konusunda dünyada pazar lideri olan çözümler sunar. e-imza KIBRIS, kurumlara özel projeler geliştirmenin yanı sıra gelişen teknolojiye uygun kullanıcı dostu ürün ve hizmetler üzerinde de çalışmaktadır.

Detaylar için www.e-imzakibris.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Gizlilik Politikası © 2023 Denizler Bilişim Hizmetleri Ltd.