KKTC de ilk elektronik imza kullanan belediye Alsancak Belediyesi Oldu

  06.06.2017

KKTC'de Elektronik imza kullanımına başlayan ilk belediye, Alsancak Belediyesi oldu.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser e-imza ve EBYS için yaptığı açıklamada;

"Günümüzde Belediyelerin başarı düzeyi insana hizmetin seviyesi ile ölçülmektedir. Bu nedenle hizmet sektörünün ve ona en büyük katkıyı yapan bilişim dünyasının ön plana çıktığı görülmektedir. Alsancak Belediyesi gelişen teknolojileri, vatandaşlarının yararına yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüştürme vizyonunu üstlenmektedir.

Belediyeler bilgi teknolojileri ve yenilik ekseninde sürdürülebilir bir rekabet eksenine girmişlerdir. Bu rekabet ekseni özel sektörün rekabetçi yönünü de desteklemektedir.

Her Belediye e-imza projesinden kendi yenilik kapasitesinde güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı ve ihtiyaç odaklı yaklaşımlar sergileyebilir.

E-imza projesinden tüm kurum ve kuruluşlarının yararlanabileceği olumlu sonuçlar; Süreç ve hizmet sürelerinde kısalma, ölçülebilir ve performansa dayalı insan kaynağı, yöneticilerin birim, kişi ve süreç bazlı verimlilik analizlerini yapabilmesi.

E-dönüşüm yerelden başlar, genele yayılır bu proje ile amaçlanan e-devlet sürecinde Alsancak Belediyesini, bir adım daha modernize etmektir.

Kurumlar tarafından e-devlete geçiş sürecindeki çalışmaların üst düzeyde olduğu günümüzde;  

e-imza kullanımı birçok sürecin geliştirilmesinde etkin bir rol oynamaktadır.

Belediyeler için bilişim sadece veri depolama ve evrak hazırlama gibi uygulamalara yardımcı olan bu sayede vergi toplanmasını sağlayan bir teknolojiden öteye geçmelidir.

Geliştirilen uygulama bir hizmet kurumu olan Belediyelerin vatandaşa sunduğu hizmetlerde problemlerin tespiti, analizi ve verimliliğin ölçülebilmesi noktasında,

ihtiyaçları karşılamak için yol gösterici olmaktadır" dedi.

Alsancak Belediye Başkanı ve Mali İşler Müdürü Salih Gürler' elektronik imzalarını e-imza Kıbrıs yetkilileri Lisani Deniz ve Cüneyt Çerkez takdim etti. e-imza Kıbrıs yetkilisi Cüneyt Çerkez, şöyle konuştu:

"Elektronik imzanın getirdiği bazı temel kazanımlar şöyledir: elektronik imza oluşturma verisi daima kişiye özel kalır, Elektronik ortamda hukuki sonucu olan irade beyanı sağlanmış olur, Üzerinde imza atmak için kağıt kullanılmasına gerek kalmaz, elektronik imzanın kolaylıkla herkes tarafından ücretsiz doğrulanabilmesi sağlanır,  elektronik imzalanan evrakın tahrif edilmesi durumunda tahrifat yapıldığının anlaşılması sağlanır, (İmza atıldıktan sonra evrak değiştirilirse imza geçersiz olmaktadır!), elle atılan imzanın taklit edilmesi gibi sahtecilikler elektronik imza teknolojisi ile engellenmiş olur, hizmet süresi kısalarak işlem hızı artar”

E-İMZA EN ÇOK HANGİ UYGULAMALARDA KULLANILIYOR

Alsancak Belediyesi Mali İşler Müdürü Salih Gürler, "e-imza, Belediye ile Devlet Kurumları arasında kurulan, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), belgelere elektronik onay vermek için çok uygun bir teknolojidir. Bakanlıklara gitmeden, belediyemizden istediğimiz zaman diliminde gerekli yazışmaları ve işlemleri yapmamıza olanak sağlayn bu sistem sayesinde, zamandan tasarruf sağlıyoruz.  Belediyemizin Bankalar ve diğer kurumlarla olan işlemlerinde de hız ve zamandan tasarruf sağlamayı hedefliyoruz.

Ödeme talimatı için, yazı yaz imza yetkililerine tek tek imzalat ve bankaya gönder, banka işlemleri yapsın gibi eski uygulamaları,  şimdi elektronik ortamda 10-15 dk gibi sürede tamamlayabiliyoruz. Gerek belediyenin gerekse vatandaş'ın işlemlerinde daha hızlı sonuç alma imkanı sunan sistem tam anlamıyla kullanılmaya başlandığında,

Dokümanların kağıda basılmış hallerinin ve elle atılan, ıslak imzanın gerekmemesi gibi getirileri vardır. EBYS'nin artıları belgelerin kaybolmaması, işlemlerin geciktirilmemesi gibi faydalar da hatırlanmalıdır.

EBYS’nin ayrılmaz parçası, elektronik imzalı dokümanların elektronik olarak saklanmasını sağlayacak bir elektronik arşivdir. Elektronik arşiv, dosya dolapları ve arşiv odalarına ayrılmış mekandan tasarruf sağlayabilecektir. Uzun zaman önce arşivlenmiş elektronik imzalı dokümanların imza doğrulamalarını yıllar sonra bile gerçekleştirebilecek metotlar bulunmaktadır. Hatta basılı dokümanların asıllarının, elektronik ortama uygun bir şekilde aktarıldıktan sonra imha edilebilmesine izin veren ülkeler mevcuttur” dedi.

MALİYET

Kıbrıs'ın tek elektronik sertifika sağlayıcısı olan www.e-imzakibris.com'dan alınacak sertifikaların kişi başına maliyeti yıllık KDV hariç 145 TL. eğer istenirse 3 yıllık sertifikalar hazırlanmaktadır. e-imzanın getirdiği kullanışlılık ve kağıt/emek tasarrufu sayesinde e-imza teknolojisine yapılan yatırım kendini kısa sürede amorti edebilecek.

SONUÇ

Elektronik imza ile belediyeler çok daha kapsamlı web hizmetleri sunabileceklerdir. e-imzaya geçiş, her yenilikte olduğu gibi bir dirençle karşılaşıyor. Yeni teknolojiye ve farklı uygulamalara alışabilmek için eski alışkanlıkların terk edilmesini bekleyecek ve kullanıcıları bilinçlendirerek eğitecek zamana ihtiyaç var.

Kaynak. www.kibrispostasi.com

Gizlilik Politikası © 2023 Denizler Bilişim Hizmetleri Ltd.